Početna

Kontakt

Kontaktirajte nas:

Adresa:  
Centar za učenje stranih jezika Priština                                              Broj telefona: + 381 (0) 38 220 136   
Ul. Fehmi Agani br. 165                                                                                            + 381 (0) 38 224 909
10000 Priština                                                                                  I-mejl adresa: info@slzprishtina.org

Pratite nas na fejsbuku: SLZ Prishtina

Copyright ©2014, slzprishtina.org