Provimet e Institutit Goethe të Selanikut në Qendrën për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë

Çertifikatat e Institutit Goethe janë të njohura ndërkombëtarisht, si dhe çmohen shumë si dëshmi e kualifikimeve nga punëdhënësit dhe institucionet arsimore në shumë shtete të botës. Zbatimi dhe vlerësimi i provimeve bëhet në mënyrë unike në mbarë botën.

Informata më të hollësishme