Ku mund të na gjeni

Kontakti

Qendra për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë
Partner i Institutit Goethe
Rruga Fehmi Agani 165
10000 Prishtinë

Zyra e Kurseve të Gjuhës
Tel: 00 381 (0) 38 220 136
Mob. 00 377 (0) 45 284 993
E-mail: info@slzprishtina.org
Faqja e internetit:  www.slzprishtina.org
Facebook: SLZ Prishtina

Orari i punës:
Nga e hëna deri të premtën: 8:00 – 17:00 

Zyra e Provimeve të Institutit Goethe të Selanikut në Qendrën për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë
Tel: 00 381 (0) 38 224 909
Mob.: 00 377 (0) 45 322 052
E-mail: pruefungen@slzprishtina.org
Faqja e internetit: http://www.goethe.de/ins/gr/the/lrn/prf/kos/deindex.htm

Orari i punës:
Nga e hëna deri të premtën: 9:00 – 12:00 dhe 13:00 - 17:15