Fillimi

Goethe-Institut

Nivelet e kurseve tona Nivelet sipas GER Provimet e Institutit Goethe

A1

A1

Goethe - Zertifikat A1:Fit in Deutsch 1
Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1

A2

A2

Goethe - Zertifikat A2: Fit in Deutsch 
Goethe - Zertifikat A2

B1

B1

Goethe-Zertifikat B1
B2.1
B2.2

B2

Goethe-Zertifikat B2
C1.1
C1.2

C1                           

Goethe-Zertifikat C1.

  C2

Goethe-Zertifikat C2

     

Çertifikatat e Institutit Goethe janë të njohura ndërkombëtarisht, si dhe çmohen shumë si dëshmi e kualifikimeve nga punëdhënësit dhe institucionet arsimore në shumë shtete të botës. Zbatimi dhe vlerësimi i provimeve bëhet në mënyrë unike në mbarë botën.

Die aktuellen Ergebnisse  der Start Deutsch 1 Prüfung 13, 14 September 2017 finden Sie hier.

Die aktuellen Ergebnisse  A2  am 18 September 2017  finden Sie hier.

Informata shtesë rreth provimeve të Institutit Goethe gjeni në faqën e internetit:http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/pen/deindex.htm

Rregullorën e përbashkët të provimeve për të gjitha Çertifikatat e Goethes (A1-C2) mund da shkarkoni këtu:http://www.goethe.de/lrn/prf/pro/de/Pruefungsordnung.pdf

Informohuni rreth provimeve „Start Deutsch 1“ me rastin e bashkimit familjar edhe në faqën e internetit të Institutit Goethe:http://www.goethe.de/lrn/prj/egn/deindex.htm

Për informata rreth paraqitjes së provimit apo për pyetje rreth konsultimeve lexoni tutje në këtë faqe:http://www.goethe.de/ins/gr/the/lrn/prf/kos/deindex.htm

Qendra për Mësimin e Gjuhës ju këshillon dhe përkrah në lidhje me paraqitjen e provimit.

Nuk keni vendbanim në Kosovë mund t'i gjeni këtu.

 

Terminet e provimeve  2017

- Paraqitja është e mundhsme në atë masë sa lejon kapaciteti jonë.
- Në ditët, në të cilat mbahen provimet me goje, nuk mund të behët paraqitja e provimeve.

 

  Paraqitjet Provimi me shkrim Provimi me goje
A1 20.12.2016 11.dhe 12. Janar 13.dhe 14.Janar
  25.Janar 08.dhe 09.Shkurt 10.dhe 11.Shkurt
  15.Shkurt 01.dhe 02.Mars 03.dhe 04.Mars
  08.Mars 22.dhe 23.Mars 24.dhe 25.Mars
  05.Prill 25.dhe 27.Prill 28.dhe 29.Prill
  03.Maj 17.dhe 18.Maj 19.dhe 20. Maj
  24.Maj 07.dhe 08.Qershor 09.dhe 10.Qershor
  14.Qershor 28.dhe 29. Qershor 30.Qershor dhe 01.Korrik
  12.Korrik 23.dhe 24.Gusht 25.dhe 26.Gusht
  30.Gusht 13.dhe 14.Shtator 15.dhe 16.Shtator
  21.Shtator 04.dhe 05.Tetor 06.dhe 07.Tetor
  18.Tetor 01.dhe 02. Nentor 03.dhe 04.Nentor
  08.Nëntor 22.dhe 23. Nentor 24.dhe 25. Nentor
  29.Nëntor 13.dhe 14. Dhjetor 15.dhe 16.Dhjetor
A2 20.Dhjetor 2016 16.Janar 16.dhe 17.Janar
  03.Mars 27.Mars 27.dhe  28.Mars
  14.Qershor 03.Korrik 03.dhe 04.Korrik
  30.Gusht 18.Shtator 18.dhe 19.Shtator
B1 26.Janar 13.Shkurt 15.dhe 16.Shkurt
  26.Mai 12.Qershor 14.dhe 15.Qershor
  22.Shtator 09.Tetor 11.dhe 12.Tetor
B2 27.Janar 14.Shkurt 15.dhe 16.Shkurt
  26.Mai 13.Qershor 14.dhe 15.Qershor
  22.Shtator 10.Tetor 11.dhe 12.Tetor
C1 27.Janar 14.Shkurt 15.dhe 16.Shkurt
  26.Mai 13.Qershor 14.dhe 15.Qershor
  22.Shtator 10.Tetor 11.dhe 12.Tetor
Copyright ©2014, slzprishtina.org